Wie in het bezit is van een Apple: computer, iPhone, iPod, iPad en een probleem heeft dat niet door een vriend is op te lossen, kan terecht bij MacJunky.

Ik ben overgegaan op een Apple en heb van hem alle support gekregen die ik nodig had. Dat was veel.MacJunky werkt snel, is betrouwbaar en is een vakman die behalve de oppervlakkige problemen ook de ‘zwaardere’ en dieper liggende problemen aan kan pakken.

Door hem wordt je echt geholpen en wel op de wijze zoals een echte vriend dat ook voor je zou doen.

Subscribe to my newsletter and get my ramblings every weekend sent to your inbox about Tech Minimalism and simplicity to help you get organised.

Browse all

Your tech is disorganised. You don't have time to get shit done. You don't know if your tech is working the way it should. Well, there is a fix. When we work together, my sole focus will be to help you fix it all so you can get back on track and actually get shit done.