Vincent van Merwijk

Vincent van Merwijk

Kia (MacJunky) heeft onze Mac's volledig opgeschoond. Dat was nodig na de verschillende upgrades in het verleden, waardoor veel vertragingen bij applicaties optraden.

Na het opschonen functioneerden onze iMacs en MacBook als vanouds. Het geheel werd binnen een dag hersteld. Contact met Kia verliep vlot, via email en telefonisch.Kortom: we zijn zeer tevreden met het werk dat Kia voor ons verrichte.

Remote Support

Due to current events, you may be working from home, but are finding it increasingly hard to get 'on location' Support.

However, Remote Work often needs Remote Support, so if you have a Tech or any IT issues, I'd be glad to help remotely.