Monique Peperkamp

Door van de gebruiker uit te gaan in plaats van van de computer, heeft Kia mij geweldig geholpen. Niet alleen door enkele problemen op te lossen, maar ook door een en ander goed uit te leggen.

Dat kon ik wel gebruiken, na wat omwegen in een woud van adviezen. Dit werkt!